تبلیغات
پایتخت طبیعت - سرزمین چهارفصل - یاسوج - واژه های فراموش شده و یا در حال فراموشی لری
پایتخت طبیعت - سرزمین چهارفصل - یاسوج
عکس هنری - اموزشی- کامپیوتر - شبکه - موبایل
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


وبلاگی اموزشی در زمینه عکس- کامپیوتر و موبایل

مدیر وبلاگ :ظاهره مرادی
مطالب اخیر
نظرسنجی
دوست دارید چه موضوعاتی در وبلاگ بیشتر باشد؟واژه‌ها:
 • ایسو:ایسون،اینسان،حالا-اکنون، iso
 • اوسو:اوسون، آنسان، اونوقت ouso
 • تو:اتاق(من تو:توی اتاق)too
 • پلشت: کثیف pelasht
 • پشنگه:ذرات مایعات که به اطراف پاشیده می‌شود peshenga
 • جومه: جامه-پیراهن jooma
 • ارخلق: لباس مردانه دامکن مانند قدیمی arkhologh
 • دلگ: دلق-جامه ای جلیقه مانند و ضخیم که معمولا زنان می پوشیدند dalg
 • چارقه:روسری chargha
 • پتی :خالی-برهنهpatee
 • گپو: بزرگ gapoo
 • دوال:کمربند daval
 • کنارآب:توالت kenraab
 • گُنج: زنبور Gonj
 • بنگشت: بنگشک-گنجشک bengesht
 • گلو:گربه goloo
 • بَندیر: منتظر bandir
 • تیه: دیه->دیده-> چشم tiya
 • نفت:دماغnoft
 • فیر:دماغfeer
 • کلیچ:انگشت(اصطلاح کلیک کردن در کامپیوتر در اصل از این واژه نشات گرفته[نیازمند منبع]) clich
 • کچه: چونه kacha
 • بت: گلو bot
 • کپ:دهان kap
 • کپدره:دهان درهkapdara
 • پوز:دهان pooz
 • چیل: لب و دهان cheel
 • گرداله: کلیه Gordalah
 • کم: شکم kom
 • کنجر-خنجر: نیشگون konjor
 • رَز: درخت انگور raz
 • پِرز:ذره perz
 • پرزالو: صفت چیزی که به راحتی مانند علف خشک ریز ریز می شودperzaloo
 • برد: سنگ bard
 • صبا: فردا sabaa
 • دوش:دیشب doosh
 • پرندوش: پریشب parandoosh
 • دیگ/دی: دیروز deeg
 • پریگ: پریروز pareeg
 • پسین:عصر-غروب paseen
 • دیسه:مدت-دوره زمانی deesa
 • ودر:به در -بیرون(سیزده ودر:سیزده به در) vadar

 pandoom • تاتَ:عمو tata
 • هالو:خالو_دایی haloo
 • همریش:باجناق hamreesh
 • بنکو: گروه-دسته bonkoo
 • کُر:پسرkor (کُره که به معنی (بچه مذکر) است از همین ریشه است)
 • دُوَر:دختر dovar
 • جومولو:دوقلو jomoloo
 • اُرسی:کفش orsee
 • کوش: کفش kowsh
 • دین:دنبال، پیرو(رفتم دینش:رفتم دمبالش)(کلمه دین در عربی از فارسی قدیم گرفته شده‌است) deen
 • سی: برای (سی چه: برای چه)see
 • ها: آره
 • بهر: سهم(بهر مو:سهم من) bahr
 • وَته، ازته: اصلاً vatah
 • هرگه: هرگاه، وقتی که harga
 • هردمبیل:قاتی پاتی hardambil
 • گهگون:سحر gahgoon
 • دس نماز:وضو
 • پساپس:عقب عقب pasaapas
 • هیباهی با)هم راستا heeba
 • گُهرهگاهواره) نوبت gohra
 • گه:نوبت gah
 • حولکی:با عجله holaki
 • ودستی:ازدستی:عمداً vadasee
 • وراسی!:به راستی-جدی! واقعا! varaasee
 • هیمه:هیزم heema
 • هوار:صاف (هموار) hovar
 • بالاخونه:پشت بام baalaa khoona
 • سیک:کنج، زاویه sik
 • رهگه:محل عبور rahgah
 • برم:برکه-گودال بزرگ آب barm
 • سمه:سمبه-سوراخ soma
 • تاپو: محفظه ای درون دیوار زیر تاقچه که گندم را درون آن نگهداری می کردند taapoo
 • گندنا:تره(سبزی) gandanaa
 • پیرمک: کپک peermak
 • کاسه‌پشت:لاک‌پشت kaasa posht
 • بق: قورباغه bagh
 • باهنده: پرنده bahenda
 • ورزا:گاو نر اخته با هیکل ورزیده varza
 • گوور:گودر،گوساله goovar
 • کاوه:بره نر kaavah
 • کره:بزغاله kaara
 • چوله:جوجه تیغی choolah
 • سگ توره: شغال sag toora
 • گی ترن:سرگین غلتان Gee teran
 • گرگراک: نوعی سوسمار کوچک gargaraak
 • گندگر: عنکبوت gondgor
 • کف دونک: عنکبوت kaf davanak
 • بالداسک: پرستو baldasak (به دلیل شباهت بالهای پرستو به داس)
 • بال قبا سوزک: قبا سبز bal ghaba sowzak
 • گندی:عدس gendee
 • بُنگ:بانگ، صدا bong
 • قایی:قادی، ساندویچ ghaayee

پل:گیسو،گیسوی بافته شده pal

 • شربتین: کاسه کوچک، جام، شربت خوری Sharbateen
 • می بریز: ظرفی مانند ماهی تابه may bereez
 • لت:پاره ای از چیزی(یه لت هندونه:یه تکه هندونه)-طرف(او لت:اون طرف) lat
 • رو: رود-عزیز rooپند: مقعد pend
 • دیگبر: دیگ بزرگ digbar
 • کلوک: ظرفی برای نگهداری روغن kolook
 • ترشپلا:آب کش-تراوش پیاله troshpla
 • دول: دلو dool
 • دشکه: نخ deshka
 • دولاغ: گردوخاک doolagh
 • هلو:شعله halo
 • بوی: ای وای-اوا booy
 • سرپچ: گیج sarpach
 • کلو: دیوونهkaloo
 • لیوه: دیوونه liva
 • گیجال: گیج و منگ gijaal
 • تش و برق: آسمون غرمبه tash o bargh
 • رقات:پشت سرهم reghaat
 • تلیشه:تکه باریک از پارچه یا چیزهای دیگر مثلا استخوان tleesheh
 • هس:هست-استخوان(سه حرف ابتدای استخوان یعنی است همین کلمه است چنان که در لری بویراحمدی به استخوان هسخون نیز گفته می شود در ضمن کلمه هسته(هسته میوه)نیز از همین ریشه است) hast
 • جختی: تازه jakhtee
 • نچک: نوچ nachak
 • دسپلو:دستمالی کردن چیزی مثلا غذا daspaloo
 • دنگ: محکم deng
 • سله: نوعی سبد salah
 • شپلاق: سیلی seelee
 • کپل: چاق kopol
 • کپه: توده kopeh
 • کر: کنار ker
 • کلم: توده سفت(گل کلم:تکه های گل که خشک وسفت شده است) kolom
 • کته: توده سفتی که روی زخم پس از مدتی ایجاد می شود kowta
 • کرکر:ته دیگ kerker (این کلمه از ریشه کروندن یعنی خراشیدن آمده است)
 • قاتق: غذایی که با نان خورده می شود ghaatogh
 • گله گله: جای به جای gola gola
 • گمبه: دسته (گمبگل: دسته گل) gomba
 • گمبله: کوتاه وچاق gembla
 • مازه : منطقه بالا و وسط هر چیز تپه مانند maazah
 • گر: نوک gor
 • لیم لیم : آرام آرام Leem Leem
 • مشت: غلیظ وپرمایه masht
 • منگه: صدای زیرلبی mengah
 • وایه: آرزو vaaya
 • ولم: حسابی valm
 • کخ: برجستگی kokh
 • نها: جلوnahaa
 • دیندا:پشت سر dindaa

 • رک: چوبی که به عنوان حائل زیر شاخه سنگین شده درخت می گذارند تا نشکند rok
 • خاگ: تخمkhaag
 • کل: پوست(کل خاگ: پوست تخم مرغ-کل پسته:پوست پسته)kol
 • دم ری(دم رو): روبرو و مقابل dam ree
 • دمری:دمر-وارونهdamaree
 • وقشه: عطسه vaghsha
 • گردله با: گردباد gerdelaba
 • کشکوور: خمیازه
 • یه پیوس(یه پیوست): مدام
 • همدا: هم اندازه(این کلمه در اصل همتا است) homda
 • کاک: خشک و تمیز kaak
 • درک:خشک و پاک derk
 • آسره: برآمدهasere
 • تمب: برآمدگی tomb
 • آفری: مراسم ختم afaree
 • کولین: ظرفی قدیمی مخصوص نگهداری کره kooleen
 • پناپله(پنهان پله): مخفی panaapala
 • تزگ:
 • بوگرد(بومگرد):قطعه چوب ضخیمی که در گذشته به وسیله بندی که به دو طرفش بسته می شد به عنوان غلتک روی پشت بام به کار می رفت
 • کره: سنگ چین هاییکه از روی هم انباشتن سنگ های کوچک و بزرگ از داخل زمینها و باغها ایجاد می شود و معمولا به عنوان مرز زمین ها و باغها استفاده می شود.karra
 • لووه(لوده):ظرفی مانند کجاوه برای حمل انگور که از چوب به صورت دو طرف هم شکل درست و روی خر انداخته می شد.
 • مهلی: خیلی mahli
 • یه کلی: خیلی ye koli
 • یه چنینی: اینقدر(همراه با نشان دادن چیزی برای مقایسه مانند حجم مشت)
 • هور: ظرفی خورجین مانند بافته شده از نوار های پارچه های مختلف که برای حمل گندم بر روی خر استفاده می شد.
 • شله: ظرفی خورجین مانند بافته شده از نوار های پارچه های مختلف و رشته هایی از موی بز که برای حمل کاه بر روی خر استفاده می شد.
 • پندوم: ورم
نوع مطلب : فرهنگ و رسوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 19 مرداد 1392
دوشنبه 13 آذر 1396 06:23 بعد از ظهر
سپاس به خاطر این نوشتن. این واقا برای لذت بردن از اکانت کاربری استفاده میشود.
به سمت پیشرفته تر بروید تا از شما خوشایند بماند! توسط
راه، چگونه می توانیم ارتباط برقرار کنیم؟
سه شنبه 30 آبان 1396 07:10 بعد از ظهر
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، به نظر میرسد که شما بر روی ویدیو تکیه کنید تا ذهن شما را به خود جلب کند.

شما به وضوح می دانید که چه چیزی در مورد آن صحبت می کنید، چرا اطلاعات هوشمندانه ای را صرف ارسال فقط می کنید
فیلم ها به وبلاگ شما زمانی که شما می توانید به ما چیزی روشنگر برای خواندن؟
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:26 بعد از ظهر
به طور کلی، مسائل فوق العاده، شما به سادگی یک خواننده جدید املا را دریافت کردید.
چه چیزی را می توانید در مورد انتشار خود که چند روز در آن انجام دادید توصیه کنید
گذشته؟ هر کدوم
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:08 بعد از ظهر
من رفته ام به برادر کوچکم می گویم که او نیز باید سریع بدهد
برای دریافت به روزرسانی از این وبلاگ به صورت منظم بازدید کنید
آخرین اخبار به روز رسانی
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:34 قبل از ظهر
Hey there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?
جمعه 13 مرداد 1396 10:08 بعد از ظهر
I think the admin of this website is actually working hard in favor of his
website, because here every information is quality based data.
شنبه 7 مرداد 1396 06:59 بعد از ظهر
What's up, just wanted to tell you, I enjoyed
this post. It was inspiring. Keep on posting!
جمعه 6 مرداد 1396 08:31 بعد از ظهر
Hello friends, good paragraph and fastidious urging commented here, I am truly enjoying by these.
جمعه 16 تیر 1396 06:12 بعد از ظهر
I enjoy reading through a post that can make people think.

Also, thank you for allowing for me to comment!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:08 قبل از ظهر
Superb website you have here but I was wanting to know
if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked
about here? I'd really like to be a part of group where
I can get responses from other knowledgeable individuals
that share the same interest. If you have any recommendations,
please let me know. Many thanks!
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 11:16 قبل از ظهر
You are so awesome! I do not suppose I have read anything like that before.
So good to find another person with a few original thoughts on this topic.
Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that
is needed on the internet, someone with a little originality!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 05:02 قبل از ظهر
Right here is the right web site for anybody who wishes to find out about this topic.
You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually will
need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that has been written about for many years.
Great stuff, just great!
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:16 بعد از ظهر
When some one searches for his essential thing, therefore he/she wants to be
available that in detail, thus that thing is maintained over here.
دوشنبه 17 فروردین 1394 03:01 بعد از ظهر
مه خم همه ینون بللم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی